Килбиэннээх үлэлэрин иһин, Сталин төбөлөөх мэтээллэри ылбыттар:

Жданов аатынан колхоз:

 • Алексеев Савва Тимофеевич – хонуу үлэһитэ
 • Алексеева Екатерина Тимофеевна – хонуу үлэһитэ
 • Алексеева Марфа Ивановна – хонуу үлэһитэ
 • Готовцев Дмитрий Иванович – тимир ууһа
 • Готовцев Иван Андреевич – биригэдьиир
 • Готовцев Иван Данилович – хонуу үлэһитэ
 • Готовцев Иван Федорович – суоччут
 • Готовцев Иннокентий Андреевич – булчут
 • Готовцев Иннокентий Кузьмич – балыксыт
 • Готовцев Иннокентий Федорович – тутуу үлэһитэ
 • Готовцев Кузьма Михайлович – булчут
 • Готовцев Николай Иванович I – сүөһү көрөөччү
 • Готовцев Никита Николаевич – тимир ууһа
 • Готовцев Прокопий Данилович – сылгы ферматын сэб.
 • Готовцева Аграфена Иннокентьевна – ыанньыксыт
 • Готовцева Александра Федотовна – хонуу үлэһитэ
 • Готовцева Екатерина Андреевна – ыанньыксыт
 • Готовцева Екатерина Тихоновна – ыанньыксыт
 • Готовцева Мария Спиридоновна – үүт ферматын сэб.
 • Ефимов Алексей Николаевич – хонуу үлэһитэ
 • Новгородов Илья Ппрокопьевич – хонуу үлэһитэ
 • Охлопков Егор Филиппович – хонуу үлэһитэ
 • Петров Прокопий Андреевич – хонуу үлэһитэ
 • Романов Михаил Иванович – хонуу үлэһитэ
 • Румянцев Иван Яковлевич – үүт ферматын сэб.
 • Румянцев Роман Филиппович – хонуу үлэһитэ
 • Сивцев Захар Иннокентьевич – хонуу үлэһитэ
 • Сивцев Иван Васильевич – хонуу үлэһитэ
 • Сивцев Иннокентий Иннокентьевич – суоччут
 • Сивцев Петр Петрович – тимир ууһа
 • Сивцев Петр Семенович – колхоз бэрэссэдээтэлэ
 • Сивцева Александра Прокопьевна – ыанньыксыт
 • Сивцева Варвара Иннокентьевна – кыладыапсык
 • Сивцева Варвара Семеновна – ыанньыксыт
 • Сивцева Гликерия Ивановна – ыанньыксыт
 • Сивцева Евдокия Петровна – хонуу үлэһитэ
 • Сивцева Елена Петровна – ыанньыксыт
 • Сивцева Мария Николаевна – ыанньыксыт
 • Сивцева Мария Семеновна – хонуу үлэһитэ
 • Сивцева Марфа Васильевна – хонуу үлэһитэ.

Молотов аатынан колхоз:

 • Белолюбскай Иннокентий Иннокентьевич – хонуу үлэһитэ
 • Белолюбскай Петр Петрович I – хонуу үлэһитэ
 • Белолюбскай Петр Петрович II – хонуу үлэһитэ
 • Белолюбскай Прокопий Иванович – хонуу үлэһитэ
 • Белолюбская Акулина Афанасьевна – хонуу үлэһитэ
 • Белолюбская Екатерина Дмитриевна – сүөһү көрөөччү
 • Белолюбская Ульяна Иннокентьевна – хонуу үлэһитэ
 • Бурнашев Алексей Николаевич – хонуу үлэһитэ
 • Гоголев Захар Иннокентьевич – хонуу үлэһитэ
 • Гоголев Михаил Сергеевич – хонуу үлэһитэ
 • Гоголев Николай Николаевич – хонуу үлэһитэ
 • Гоголев Степан Михайлович – суоччут
 • Данилова Аграфена Павловна – сүөһү көрөөччү
 • Дмитриев Семен Евсеевич – хонуу үлэһитэ
 • Юшкова Аграфена Михайловна – сүөһү көрөөччү
 • Карпов Лука Иннокентьевич – хонуу үлэһитэ
 • Карпов Петр Иванович – сүөһү көрөөччү
 • Карпова Парасковья Андреевна – сүөһү көрөөччү
 • Колесов Авраам Владимирович – хонуу үлэһитэ
 • Колесов Макар Николаевич – сылгыһыт
 • Колесов Нестер Саввич – хонуу үлэһитэ
 • Колесов Петр Николаевич – хонуу үлэһитэ
 • Лазарева Александра Николаевна – хонуу үлэһитэ
 • Лазарева Варвара Ивановна – хонуу үлэһитэ
 • Лугинов Иван Егорович – биригэдьиир
 • Матвеева Елена Ефимовна – сүөһү көрөөччү
 • Новгородов Иннокентий Ильич – хонуу үлэһитэ
 • Новгородов Иннокений Игнатьевич – хонуу үлэһитэ
 • Новгородов Петр Иннокентьевич – балыксыт
 • Новгородова Варвара Кузьминична – сүөһү көрөөччү
 • Олесов Иннокентий Егорович – сылгы ферматын сэб.
 • Олесов Назар Васильевич – балыксыт
 • Олесова Мария Лукинична – сүөһү көрөөччү
 • Петров Иван Иванович – балыксыт
 • Попов Кузьма Петрович – хонуу үлэһитэ
 • Попов Роман Петрович – хонуу үлэһитэ
 • Румянцев Петр Семенович – хонуу үлэһитэ
 • Румянцева Екатерина Афанасьевна – сүөһү көрөөччү
 • Самсовнов Дмитрий Саввич – хонуу үлэһитэ
 • Сивцев Василий Николаевич – биригэдьиир
 • Сивцев Михаил Федорович – колхоз бэрэссэдээтэлэ
 • Сивцева Варвара Даниловна – сүөһү көрөөччү
 • Сивцева Марфа Тихоновна – хонуу үлэһитэ
 • Слепцов Егор Ефимович – хонуу үлэһитэ
 • Слепцов Тимофей Михайлович – колхоз бэрэссэдээтэлэ
 • Соловьев Алексей Данилович – хонуу үлэһитэ
 • Соловьев Алексей Иннокентьевич – сүөһү көрөөччү
 • Соловьев Иннокентий Петрович – хонуу үлэһитэ
 • Соловьев Николай Иннокентьевич – хонуу үлэһитэ
 • Соловьев Николай Лукич – биригэдьиир
 • Соловьева Анна Ивановна – хонуу үлэһитэ
 • Соловьева Анна Иннокентьевна – хонуу үлэһитэ
 • Соловьева Анна Макаровна – сүөһү көрөөччү
 • Соловьева Аграфена Даниловна – сүөһү көрөөччү
 • Соловьева Ирина Игнатьевна – сүөһү көрөөччү
 • Соловьева Матрена Дмитриевна – хонуу үлэһитэ
 • Татаринова Ирина Ивановна – сүөһү көрөөччү
 • Ушницкий Андрей Андреевич – сүөһү көрөөччү
 • Ушницкий дмитрий Андреевич – хонуу үлэһитэ
 • Ушницкий Игнатий Андреевич – хонуу үлэһитэ
 • Ушницкий Иван Иванович – хонуу үлэһитэ
 • Ушницкимй Николай Иванович I – хонуу үлэһитэ
 • Ушницкий Николай Кузьмич – хонуу үлэһитэ
 • Ушницкий Петр Михайлович – үүт ферматын сэб.
 • Ушницкая Анна Кузьминичны – хонуу үлэһитэ
 • Ушницкая Аина Тихоновна – сүөһү көрөөччү
 • Ушницкая Елена Елисеевна – ыанньыксыт
 • Ушницкая Екатерина Ивановна – сүөһү көрөөччү
 • Ушницкая Мария Ивановна – хонуу үлэһитэ
 • Ушницкая Мария Михайловна – сүөһү көрөөччү
 • Ушницкая Фекла Захаровна – хонуу үлэһитэ.

Карл Марск аатынан колхоз:

 • Александрова Мария Михайловна – хонуу үлэһитэ
 • Аманатов Василий Иванович – хонуу үлэһитэ
 • Аманатов Егор Михайлович – хонуу үлэһитэ
 • Аманатов Иван Михайлович – хонуу үлэһитэ
 • Аманатов Иннокентий Петрович – хонуу үлэһитэ
 • Аманатова Александра Михайловна – сүөһү көрөөччү
 • Аманатова Анна Гаврильевна – сүөһү көрөөччү
 • Аманатова Анна Яковлевна – хонуу үлэһитэ
 • Аманатова Варвара Михайловна I – сүөһү көрөөччү
 • Аманатова Варвара Степановна – оҕуруотчут
 • Аманатова Екатерина Михайловна II – оҕуруотчут
 • Аманатова Ектерина Степановна – сүөһү көрөөччү
 • Аманатова Ирина Степановна – сүөһү көрөөччү
 • Аманатова Мария Ивановна – сүөһү көрөөччү
 • Аманатова Марфа Петровна – сүөһү көрөөччү
 • Белолюбский Михаил Иванович – хонуу үлэһитэ
 • Белолюбский Николай Софронович – хонуу үлэһитэ
 • Белолюбский Константин Иванович – сылгы ферматын сэб.
 • Белолюбская Анисия Алексеевна – хонуу үлэһитэ
 • Бурнашева Варвара Софроновна – хонуу үлэһитэ
 • Бурнашева Мария Петровна – хонуу үлэһитэ
 • Бурнашева Татьяна Григорьевна – хонуу үлэһитэ
 • Бурнашева Фекла Дмитриевна – хонуу үлэһитэ
 • Жирков Иван Родионович – хонуу үлэһитэ
 • Жирков Илья Иванович – хонуу үлэһитэ
 • Колесов афанасий Владимирович – кыладыапсык
 • Колесорв Аммос Владимирович – хонуу үлэһитэ
 • Колесов Гарвиил Владимирович – хонуу үлэһитэ
 • Матвеева Мария Николаевна – хонуу үлэһитэ
 • Нафанаилов Петр Егорович – колхоз бэрэссэдээтэлэ
 • Нафанаилова Матрена Сергеевна – ыанньыксыт
 • Нестерев Гаврил Федорович – үүт ферматын сэб.
 • Самсонов Алексей Петрович – хонуу үлэһитэ
 • Самсонов Николай Еремеевич – тимир ууһа
 • Сивцев Афанасий Николаевич I – хонуу үлэһитэ
 • Сивцев Николай Егорович – хонуу үлэһитэ
 • Сивцева Аксиния Иннокентьевна – хонуу үлэһитэ
 • Сивцева Екатерина Семеновна – сүөһү көрөөччү
 • Сивцева Мария Михайловна – сүөһү көрөөччү
 • Сивцева Мария Семеновна – хонуу үлэһитэ
 • Сидорова Ектерина Петровна – сүөһү көрөөччү
 • Слепцова Варвара Гаврильевна – хонуу үлэһитэ
 • Соловьев Софрон Данилович – сылгыһыт
 • Соловьева Мария Михайловна – хонуу үлэһитэ
 • Стрекаловскай Иван Петрович – хонуу үлэһитэ
 • Стрекаловскай Петр Иосифович – хонуу үлэһитэ
 • Стрекаловскай Петр Петрович – хонуу үлэһитэ
 • Стрекаловскай Прокопий Кириллович – хонуу үлэһитэ
 • Стрекаловская Варвара Григорьевна – сүөһү көрөөччү
 • Стрекаловская Ирина Платоновна – сүөһү көрөөччү
 • Стрекаловская Наталья Михайловна – хонуу үлэһитэ
 • Тарскай Егор Филиппович – хонуу үлэһитэ
 • Тарская Анна Дмитриевна – оҕуруотчут
 • Тарская Екатерина Егоровна – хонуу үлэһитэ
 • Тарская Екатерина Николаевна – хонуу үлэһитэ
 • Татаринов Владимир Степанович – суоччут
 • Татаринов Дмитрий Илларионович – сүөһү көрөөччү
 • Татаринов Егор Константинович – хонуу үлэһитэ
 • Татаринов Егор Петрович – булчут
 • Татаринов Илларион Алексеевич – сүөһү көрөөччү
 • Татаринов Константин Алексеевич – хонуу үлэһитэ
 • Татаринов Михаил Алексеевич – хонуу үлэһитэ
 • Татаринов Петр Илларионович – хонуу үлэһитэ
 • Татаринов Степан Алексеевич – хонуу үлэһитэ
 • Татаринова Анастасия Михайловна – хонуу үлэһитэ
 • Татаринова Мария Илларионовна – сүөһү көрөөччү
 • Татаринова Федора Николаевна – ыанньыксыт
 • Тусахов Афаанасий Григорьевич – биригэдьиир
 • Тусахов Павел Дмитриевич – хонуу үлэһитэ
 • Тусахова Аграфена Егоровна – хонуу үлэһитэ
 • Тусахова Мария Михайловна – хонуу үлэһитэ.

Чапаев аатынан колхоз:

 • Александров Алексей Дмитриевич – хонуу үлэһитэ
 • Александров Егор Иннокентьевич – хонуу үлэһитэ
 • Александров Иннокентий Иннокентьевич I – тимир ууһа
 • Александров Иннокентий Иннокентьевич II – хонуу үлэһитэ
 • Александрова Анна Дмитриевна – сүөһү көрөөччү
 • Александрова Февронья Гаврильевна – хонуу үлэһитэ
 • Бережнев Алексей Васильевич – тимир ууһа
 • Бережнев Егор Петрович – суоччут
 • Бережнев Иван Спиридонович – хонуу үлэһитэ
 • Доллонов Иннокентий Семенович – хонуу үлэһитэ
 • Доллонов Петр Яковлевич – хонуу үлэһитэ
 • Назаров Михаил Иннокентьевич – хонуу үлэһитэ
 • Назарова Александра Ивановна – ыанньыксыт
 • Назарова Екатерина Ивановна – хонуу үлэһитэ
 • Назарова Мария Васильевна – ыанньыксыт
 • Назарова Матрена Ивановна – сүөһү көрөөччү
 • Павлов Пахом Николаевич – булчут
 • Павлова Мария Петровна – биригэдьиир
 • Самсонов Иннокентий Егорович – сүөһү көрөөччү
 • Самсонов Николай Иннокентьевич – биригэдьиир
 • Самсонова Варвара Иннокентьевна – үүт ферматын сэб.
 • Самсонова Наталья Алексеевна – ыанньыксыт
 • Сивцев Василий Иванович – үүт ферматын сэб.
 • Сивцев Гаврил Ефимович – оҕуруотчут
 • Сивцев Иван Ефимович – булчут
 • Сивцев Петр Михайлович – колхоз бэрэссэдээтэлэ
 • Сивцева Анна Алексеевна – хонуу үлэһитэ
 • Сивцева Ефросинья Ивановна – хонуу үлэһитэ
 • Сивцева Мария Иннокентьевна – сүөһү көрөөччү
 • Сивцева Ульяна Петровна – хонуу үлэһитэ
 • Стрекаловскай Иннокентий Васильевич  - хонуу үлэһитэ
 • Стрекаловский Михпил Саввич – хонуу үлэһитэ
 • Стрекаловский Семен Саввич I – хонуу үлэһитэ
 • Стрекаловский Семен Саввич II – хонуу үлэһитэ
 • Стрекаловская Анна Петровна – хонуу үлэһитэ
 • Стрекаловская Елена Прокопьевна – ыанньыксыт
 • Татаринова Варвара Федоровна – хонуу үлэһитэ
 • Федоров Василий Константинович – биригэдьиир
 • Федоров Иван Петрович I – хонуу үлэһитэ
 • Федоров Иван Петрович II – хонуу үлэһитэ
 • Федоров Иван Петрович III – сылгыһыт
 • Федоров Константин Петрович – сылгы ферматын сэб.

“1941-45 сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ килбиэннэх үлэлэрин иһин мэтээлгэ” удостоверениенан 1991-2000 сс. наҕараадаламмыт тиыыл ветераннара:

 • Александрова Дария Егоровна
 • Алексеев Николай Тимофеевич
 • Алексеева Анна Алексеевна
 • Алексеева Елена Семеновна
 • Афанасьев Вячеслав Федорович
 • Белолюбская Аграфена Ивановна
 • Белолюбская Евдокия Федоровна
 • Белолюбская Елизавета Иннокентьевна
 • Березкин Афанасий Степанович
 • Березкин Дмитрий Степанович
 • Березкин Николай Степанович
 • Березкина Варвара Романовна
 • Бурцев Константин Афанасьевич
 • Гоголева Матрена Никитична
 • Готовцев Василий Гаврильевич
 • Готовцев Дмитрий Дмитриевич
 • Готовцев Семен Семенович
 • Готовцев Яков Андреевич
 • Готовцева Варвара Никитична
 • Готовцева Елена Иннокентьевна
 • Готовцева Мария Гаврильевна
 • Давыдова Мария Петровна
 • Давыдова Ольга Михайловна
 • Доллонов Петр Петрович
 • Ефимова Елена Романовна
 • Ефимова Пелагея Алексеевна
 • Ефимов Денис Алексеевич
 • Ефимов Дмитрий Дмитриевич
 • Жирков Павел Романович
 • Жиркова Матрена Никитична
 • Заболоцкая Ансия Алексеевна
 • Мигалкина Галина Васильевна
 • Матвеев Василий Васильевич
 • Новгородов Игнатий Иннокентьевич
 • Новгородова Мария Васильевна
 • Новгородова Ирина Ивановна
 • Охлопков Николай Игнатьевич
 • Охлопкова Мария Васильевна
 • Парникова Евдокия Кузьминична
 • Романова Раиса Григорьевна
 • Самсонова Екатерина Егоровна
 • Сивцев Василий Васильевич I
 • Сивцев Семен Иннокентьевич I
 • Сивцев Иван Иванович
 • Сивцев Николай Гаврильевич
 • Сивцев Николай Михайлович
 • Сивцев Николай Иванович
 • Сивцева Дария Иннокентьевна
 • Сивцева Варвара Ивановна
 • Сивцева Дария Семеновна
 • Соловьев Семен Николаевич
 • Соловьева Парасковья Петровна
 • Соловьев Петр Петрович
 • Стрекаловская Акулина Иннокентьевна
 • Стрекаловская Варвара Петровна
 • Татаринов Дмитрий Илларионович
 • Ушницкий Егор Николаевич
 • Ушницкий Петр Николаевич
 • Ушницкий Иннокентий Игнатьевич
 • Ушницкий Петр Захарович
 • Ушницкая Евдокия Николаевна
 • Федоров Константин Николаевич
 • Федорова Ульяна Ивановна
 • Ядрихинская Матрена Степановна